Binder MB 400

4,00 €

Опис Производа

Baza MB400 je posebno razvijena za štampu na svetlom tekstilu. Ona je transparentna baza i tonira se sa pigmentima za vodene boje.

Crni pigmet se dodaje do 7% dok se ostale boje dodaju do 5% u odnosu na bazu. Fluoroscentni pigmenti se dodaju od 10-20% u odnosu na bazu, a procesni CMYK toneri se dodaju 3%.

Za fiksiranje boje koristi se fiksator LC81 u količini od 3%. Ovaj fiksator povećava otpornost na pranje.

Preporučena gustina sita za štampu su od 34 do 49, mada se boja može štampati na sitima do gustine 120.

Za dobijanje najbolje otpornosti na pranje potrebno je sušenje u tunelu na temperaturi od 150-160C u trajanju od 2,5 do 3 min (zavisi od samog tunela).
Tekstil štampan sa ovom bojom nema nikakav opip, boje su jasne i žive, a izdržljivost na pranje je dodatno povećana.
Ova boja je bez formaldehida i falata tako da ima osnov za Okotex 100 i EU-Flover sertifikate.

Рецензије

Још нема коментара.

Be the first to review “Binder MB 400”